รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า การประกวดราคา (ประมูล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่เปิดจำหน่ายเอกสารประมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.-24 ธ.ค.64 ล่าสุดได้รับความสนใจจากภาคเอกชนในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ทั้งไทย และต่างประเทศ เข้าซื้อซองเอกสารแล้ว 12 ราย มั่นใจว่าการประมูลครั้งนี้จะคึกคัก นับเป็นโครงการประมูลภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ส่งท้ายปี โดยกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอวันที่ 27 ธ.ค. นี้

การประมูลโครงการถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกต้องยกเลิกประมูล เนื่องจาก รฟม. ตรวจพบข้อบกพร่องในขั้นตอนการดำเนินการตามระบบข้อตกลงคุณธรรม จึงต้องทำร่างเอกสารการประมูล (ทีโออาร์) และราคากลางใหม่ เบื้องต้นจะใช้เวลาพิจารณาเอกสารทั้ง 3 ซองประมาณ 1 เดือนครึ่ง คาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูล และลงนามสัญญาได้ในเดือน ก.พ. 65

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประมูลครั้งนี้จะใช้ข้อเสนอด้านราคาซองที่ 3 เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอ 3 ซอง ประกอบด้วย ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ, ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา รฟม.จะพิจารณาซองที่ 1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอก่อน หากไม่ผ่านจะไม่เปิดซองที่ 2 หากผ่านจะได้รับการพิจารณาซองที่ 2 โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85% ทุกหัวข้อ จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาซองที่ 3 ต่อไป ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอราคาต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะประมูล

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ประกอบด้วย งานโครงการยกระดับ งานโครงการใต้ดิน งานศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารจอดรถ และงานระบบราง มีทั้งหมด 6 สัญญา ระยะทางประมาณ 23.6 กิโลเมตร (กม.) เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพฯ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ รวม 17 สถานี แบ่งเป็น 10 สถานีใต้ดิน ระยะทาง 13.6 กม. และ 7 สถานียกระดับ ระยะทาง 10 กม. มีราคากลาง 7.87 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) 3.58 พันล้านบาท จะอยู่ที่วงเงิน 8.2 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนเริ่มก่อสร้างปี 65 เปิดบริการปี 70