เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.ต.นพ.เหรีญทอง แน่นหนา และคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้นำความส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยว่า พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่องทางลดหย่อนผ่อนโทษนักโทษทุจริตโกงชาติ ขัดต่อหลักนิติธรรม ย้อนแย้งกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ต้องไม่เอานักโทษทุจริตทำลายชาติมารวมกับนักโทษคดีทั่วไปและหวังให้คืนวันจองจำกลับมาเหมือนเดิม ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้นักโทษที่บ่อนทำลายชาติโกงชาติ ไม่สมควรได้รับการพิจารณาอภัยโทษ

“ขบวนการบ่อนทำลายชาติ ปล้นชาติคิดให้ดี อย่าคิดว่ามีอำนาจเงิน หรือคิดว่ามีประชาชนบางส่วนร่วมมือกับท่าน แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ลุกฮือ ถ้าเขาลุกฮือท่านจะอยู่ไม่ได้บนแผ่นดินนี้สังคมนี้ คนอย่างผมไม่ใช่คนพูดจาข่มขู่ ถึงผมเป็นหมอ แต่หากถึงวันหนึ่งที่จำเป็น ผมจะเป็นผู้นำประชาชนในการปกป้องชาติราชบัลลังก์ ซึ่งประชาชนพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง” นพ.เหรียญทอง กล่าว