เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ธ.ค. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.) และ นายทรงกริช สรรพกิจ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนด รูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการจัดประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา (New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021) ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฮมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” โดยมีผู้แทนของภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางบรรยากาศการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


สำหรับแนวคิดการจัดประกวดการออกแบบดังกล่าวนั้น มีนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมบทบาท อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทุกส่วนของพัทยา มุ่งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน และมุ่งพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวไปสู่เมืองชั้นนำระดับนานาชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-9 ธ.ค.64 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทกลุ่มวิชาชีพ จำนวน 16 คนงาน และประเภทกลุ่มนักศึกษา จำนวน 18 คนงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน และได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทการประกวดละ 5 ผลงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนจากเมืองพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพจากทางการพัฒนาเมือง ซึ่งได้ดำเนินการจัดการนำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรูปแบบออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา 


ผลการตัดสินในประเภทกลุ่มนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมรักเขารักเรา” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีมวัยฬุ่นนพัทยา” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีม secret girls” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “ทีม Lala Land” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ “ทีม house NO.4” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ขณะที่ผลการตัดสินในประเภทกลุ่มวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศได้แก่ “ทีม City Partner” รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีม a desigh studio” รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม “THE NEXTEST PATTAYA” รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “ทีม E2119” และ “ทีม The creator 101” รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทั้งนี้ ภายในพิธี ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.) ยังได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติให้กับเมืองพัทยาในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเมือง TUDA 2021+1 โดยมีรองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้แทนรับมอบอีกด้วย.