เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย อาทิ นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เป็นกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.สผ.”, กรรมการสภา ม.เชียงใหม่, กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน, กรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม และกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

นายวิรไท แจ้งสถานะว่าโสด โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 175,535,607 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6.2 ล้านบาท, เงินลงทุน 110 ล้านบาท, ที่ดิน 9.3 ล้านบาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20.2 ล้านบาท, สิทธิและสัมปทาน 28.4 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3.5 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน นอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 10.2 ล้านบาท แบ่งเป็น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 3.7 ล้านบาท เงินบำเหน็จกรรมการ 5.7 ล้านบาท มีรายจ่ายรวมต่อปี 5.4 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2.4 ล้านบาท, ค่าจ้างคนขับรถและลูกจ้าง 3.8 แสนบาท

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายวิรไท แจ้งถือครองเงินฝากในธนาคารต่างประเทศ 3 รายการ ได้แก่ 1.Bank-Fund Staff Federal Credit Union 2 รายการ รวมวงเงิน 9,618.71 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 326,045 บาท) และ Interactive Brokers 1 รายการ วงเงิน 80,193.56 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,718,321 บาท)

นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนในกองทุนหุ้นของไทย เอกชนยักษ์ใหญ่ รวมถึงกองทุนในต่างประเทศอีกหลายรายการ มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง มูลค่ารวม 20.2 ล้านบาท ได้แก่ อาคารชุดสลิลธารา คอนโดมิเนียม มูลค่า 13 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวตึก 3 ชั้นพร้อมเรือนพัก ที่ จ.เชียงใหม่ ระบุว่าก่อสร้างเอง มูลค่า 7.2 ล้านบาท ขณะเดียวกันแจ้งถือครอง พระพุทธรูปยืนสำริด สมัยอยุธยา 1 รายการ มูลค่า 3.5 แสนบาท เป็นต้น.