เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,504 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.54 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 2 ร้อยละ 16.93 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 3 ร้อยละ 10.74 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

อันดับ 4 ร้อยละ 10.55 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

อันดับ 5 ร้อยละ 5.51 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

อันดับ 6 ร้อยละ 4.83 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

อันดับ 7 ร้อยละ 4.35 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 8 ร้อยละ 2.36 นายกรณ์ จาติกวณิช

อันดับ 9 ร้อยละ 2.24 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

อันดับ 10 ร้อยละ 1.84 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์