เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี  ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พรรคใหม่ของกลุ่มสี่กุมารซุ่มเงียบเตรียมการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว

1. ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ากลุ่มสี่กุมารตั้งพรรคการเมืองใหม่ เรียบร้อยแล้วและจัดวางผู้สมัครรับเลือกตั้งไปไกลแล้ว

จำนวนมากเป็นนักการเมืองเก่าที่มาจากพรรคการเมืองอื่นและแน่นอนว่าพรรคนี้จะเสนอให้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะคุ้นเคยกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยมาหลายปี พร้อมที่จะทำงานได้ทันที

2. พรรคใหม่ของกลุ่มสี่กุมารมีฐานเสียงมวลชนที่แน่นอนแม้ว่าจะเป็นพรรคใหม่ก็ตาม นั่นคือฐานเสียงซึ่งเป็นเครือข่ายจากร้านธงฟ้าบ้าง ร้านสะดวกซื้อบ้าง ร้านที่เข้าโครงการสารพัดคนละครึ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประมวลข้อมูลไว้พร้อมที่จะใช้ในการเลือกตั้ง จึงมีความได้เปรียบ

เพราะจะใช้วิธีการ รณรงค์เลือกตั้งโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยและมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เลือกตั้งที่เก็บรวบรวมไว้ทั่วประเทศอีกด้วย

3. ท่าทีของคุณสนธิรัตน์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญของพรรคใหม่นั้นยืนยันกับผมเมื่อวันที่พบกันวันก่อน ว่าเป็นพรรคที่เปิดกว้าง ไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายใด พร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่าย

ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลหรือตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอื่น ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมีเสียงมากก็ตาม

ดังนั้น ผู้สมัครและสนับสนุนพรรคใหม่ จึงมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลมากกว่าพรรคอื่นอีกหลายพรรค

4. เนื่องจากกลุ่มสี่กุมารและดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ถอนตัวออกจากรัฐบาลในลักษณะที่ได้รับความชอบธรรมและสง่างามตามควรดังนั้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบเชิงลบจากการบริหารของรัฐบาลปัจจุบัน ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันจะต้องรับผลกระทบในเรื่องนี้