เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการยกระดับเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ ภายหลังพบโอมิครอนระบาด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ Covid-19 free settings อย่างเคร่งครัด

นพ.โอภาส ชี้แจงว่าสำหรับการประเมินความเสี่ยง 5 ระดับ คือ สีแดงเข้ม, แดง, ส้ม, เหลือง และเขียว จะพิจารณาจาก 1.อัตราผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ หากสีแดงคือติดเชื้อมากกว่า 50 คน/แสนประชากร/วัน และ 2.ความสามารถรองรับผู้ป่วย เตียงเขียว เหลือง แดง และดูการฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะแจ้งเตือนภัย 5 ระดับโดยทุกระดับต้องมีการป้องกันโรคขั้นสูงสุด ทั้งนี้ ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยใช้ชีวิตปกติ เปิดทุกอย่างได้ภายใต้มาตรการ Covid-19 free settings, ระดับ 2 เร่งเฝ้าระวังคัดกรอง คนยังรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ เปิดระบบ Test & Go

ระดับ 3 จำกัดการรวมกลุ่ม, เวิร์ก ฟรอม โฮม, ขนส่งสาธารณะยังดำเนินการได้ตามปกติแต่มีการคัดกรองก่อนเดินทาง, การเดินทางเข้าประเทศใช้ระบบ Sandbox, ระดับ 4 ปิดสถานที่เสี่ยง, เวิร์ก ฟรอม โฮม, ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ ให้เข้าเฉพาะระบบกักตัว หรือ Quarantine และ ระดับ 5 สถานการณ์เลวร้าย ประกาศเคอร์ฟิว, จำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ คัดกรองก่อนเข้าพื้นที่กรณีเดินทางข้ามจังหวัด

“แม้โอมิครอนความรุนแรงดูเหมือนน้อยกว่าเดลตา เพื่อความไม่ประมาท จึงต้องยกระดับเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ 3 เนื่องจากยังมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วติดเชื้อเข้ามา แม้มีมาตรการคัดกรอง ตรวจสอบวัคซีน ตรวจ RT-PCR หาเชื้อก่อนเดินทางและเมื่อมาถึงต้องตรวจอีก ก็ยังพบผู้เดินทางเข้ามาติดเชื้อโอมิครอน เพราะต่างประเทศยังมีความรุนแรง นี่จึงเป็นสัญญาณที่เราต้องระวังตัว รวมถึงยังเห็นคลัสเตอร์ในประเทศเป็นระยะ โดยเฉพาะระยะหลังๆ คนเดินทางกลับบ้านตั้งแต่คริสต์มาส รับประทานอาหาร ดื่มสุรา ทำให้ได้รับรายงานจากกองระบาดวิทยาเป็นระยะๆ ดังนั้นความร่วมมือจากประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฉลองปีใหม่ให้มีความสุขและปลอดภัยคู่กับมาตรการ VUCA ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ คือ Vaccine, Universal Prevention, Covid-19 free settings และ ATK โดยเฉพาะครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยง 608 ขอความกรุณาลูกหลานพามารับวัคซีน” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว.