เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีรับสั่งให้ผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พระราชทานแก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับบัตรอวยพรดังกล่าว หน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ “พ.ภ.” อยู่ตรงกลาง ภายใต้จุลมงกุฎ เมื่อพลิกบัตรอวยพรมี 2 หน้า ด้านซ้ายบริเวณด้านบนเป็นอักษรพระนามย่อ “พ.ภ.” อยู่ตรงกลาง ภายใต้จุลมงกุฎ ตรงกลางมีข้อความอวยพรภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year” พร้อมลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา From Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mabavajrarajadbita ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดไทย.