รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจ โดยกระทรวงคมนาคม เตรียมรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29

ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะเสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา แต่จะยังไม่มีเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับว่าจะมีสวัสดิการพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง เนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อน ถึงจะจัดสรรใส่มาตรการช่วยเหลือลงไปได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนช่วงต้นปี 65 โดยได้เตรียมวงเงินไว้ 1,642 ล้านบาท สำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการบัตรฯ ซึ่งจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ หรือคนตกงานเข้ามาช่วยคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลด้วย

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจนรอบนี้ จะเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ก็จะต้องรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาทด้วย ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมด เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ ไม่ให้คนที่จนไม่จริง เช่น แม่ไม่มีรายได้ แต่ลูกมีรายได้สูงเข้ามารับเงินสวัสดิการจากรัฐ