เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. การจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ หลังคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เพื่อโอนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น ขณะนี้ได้ทยอยอัพเดทสิทธิเพิ่มแล้ววันนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่รับเงิน 5,000 บาท โดยทราบว่าบางส่วนเงินเข้าแล้ว แต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่เงินยังไม่เข้า

เช็กสิทธิ https://www.sso.go.th/eform_news/

ภาพจาก เพจ @แจ้งข่าวประกันสังคม @เราชนะ