สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,037 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,956 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 81 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,191,461 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,115 ราย หายป่วยสะสม 2,137,827 ราย กำลังรักษา 33,399 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 25 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,672 ราย