มื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี ปภ. แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 362 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 39 ราย ผู้บาดเจ็บ 362 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ราชบุรี (13 ครั้ง) ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (5 ราย) ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เลย (14 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันแรกของการรณรงค์มีท้ังหมด 50 จังหวัด

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 125 ครั้ง หรือร้อยละ 34.60 ดื่มแล้วขับ 86 ครั้ง หรือร้อยละ 23.80 ตัดหน้ากระชั้นชิด/ทัศนวิสัยไม่ดี 70 ครั้ง หรือร้อยละ 19.70, ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 296 คัน คิดเป็นร้อยละ 81.30 รถกระบะ 28 คัน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และรถเก๋ง 11 คัน คิดเห็นร้อยละ 3.06

สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.94 ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มาจาการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 83.90 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.80 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.60 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 15.01–18.00 น. ร้อยละ 22.70

นายเธียรชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,875 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 5,721 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 360,412 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 62,932 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 18,142 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7,939 ราย รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 5,007 ราย มีคดีทั้งหมด 255 คดี ต้องติดกำไล EM จำนวน 3 ราย โดยคดีส่วนใหญ่คือคดีขับรถระหว่างเมาสุรา ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถระหว่างเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี 30 คดี สมุทรปราการ 12 คดี และ กทม.11 คดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2564 กับสถิติเมื่อ วันที่ 29 ธ.ค.2563 ซึ่งพบว่า เกิดอุบัติเหตุ 414 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 43 ราย ผู้บาดเจ็บ 438 คน เท่ากับว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 52 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 4 ราย ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 76 คน.