เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยพบว่า มีรายงานติดเชื้อรายใหม่ 3,037 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 2,844 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 2,794 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 50 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 81 ราย จากต่างประเทศ 112 ราย หายป่วยเพิ่มเติม 3,115 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 33,399 ราย อาการหนัก 626 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 161 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 25 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย 15 ราย หญิง 10 ราย เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 20 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย เสียชีวิตมากที่สุด ที่ กทม.และเชียงใหม่ จังหวัดละ 3 คน ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 2,220,324 ราย หายป่วยสะสม 2,165,253 ราย เสียชีวิตสะสม 21,672 ราย มียอดฉีดวัคซีนเพิ่มเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 455,208 โด๊ส ทำให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 103,894,611 โด๊ส

สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 430 ราย ชลบุรี 304 ราย นครศรีธรรมราช 134 ราย อุบลราชธานี 126 ราย สมุทรปราการ 83 ราย มหาสารคาม 83 ราย ขอนแก่น 80 ราย เชียงใหม่ 67 ราย กาฬสินธุ์ 63 ราย และ ร้อยเอ็ด 62 ราย

ขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 284,907,494 ราย อาการรุนแรง 89,496 ราย รักษาหายแล้ว 252,420,184 ราย เสียชีวิต 5,438,611 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 54,656,866 ราย 2. อินเดีย จำนวน 34,814,271 ราย 3. บราซิล จำนวน 22,263,834 ราย 4. สหราชอาณาจักร จำนวน 12,559,926 ราย และ 5. รัสเซีย จำนวน 10,458,271 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,220,324 ราย.