เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี คาดการณ์จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็กช่วงเดือน ก.พ.65 ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้โควิด-19 ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน กลุ่มที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเด็กที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ขอให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมให้มากที่สุดสำหรับเด็กกลุ่มนี้

นอกจากนี้ นายสาธิต เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมรองรับเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในทุกกลุ่มอาการที่ติดเชื้อ หากเป็นผู้ป่วยสีเขียวจะให้รักษาตัวที่บ้าน ส่วนกลุ่มสีเหลือง และสีแดง รักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งถือว่ามีความพร้อมแล้วทั้งหมดเบื้องต้นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีเตียงรอบรับเด็กป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 70 เตียง.