สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,111 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,957 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 154 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,194,572 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,241 ราย หายป่วยสะสม 2,141,068 ราย กำลังรักษา 33,243 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 26 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,698 ราย