เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยพบว่า เกิดอุบัติเหตุ 422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 44 ราย ผู้บาดเจ็บ 426 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (29–30 ธ.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 784 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 85 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 786 คน

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (21 ครั้ง) ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นนทบุรี ร้อยเอ็ด กทม. (3 ราย) ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (19 คน) ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันแรกของการรณรงค์ มีทั้งหมด 46 จังหวัด

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 140 ครั้ง หรือร้อยละ 33.20 ดื่มแล้วขับ 125 ครั้ง หรือร้อยละ 29.60 ทัศนวิสัยไม่ดี 69 ครั้ง หรือร้อยละ 16.40 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 328 คัน คิดเป็นร้อยละ 82.70 รถปิกอัพ 26 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.81 และรถเก๋ง 17 คัน คิดเห็นร้อยละ 4.45 ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และตัดหน้ากระชั้น โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 40–49 ปี ร้อยละ 16.10 ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มาจาการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 81.80 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.1 ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 32.9 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01–21.00 น. ร้อยละ 22.70

นายบุญธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,911 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 62,318 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 269,597 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 46,796 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 14,484 ราย ไม่มีใบขับขี่ 11,866 ราย โดยมีคดีเข้ากระบวนการคุมประพฤติ ทั้งหมด 769 คดี โดยคดีส่วนใหญ่คือคดีขับรถระหว่างเมาสุรา 575 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถระหว่างเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ชัยภูมิ 60 คดี อุบลราชธานี 59 คดี และ กทม. 42 คดี

นายบุญธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบอุบัติเหตุ 2 วัน กับช่วงปีใหม่ 2564 (29-30 ธ.ค.63) ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรวม 1,000 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 117 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,014 คน พบว่าตัวเลขอุบัติเหตุลดลง 216 ครั้ง ผู้เสียชีวิตลดลง 32 ราย และผู้บาดเจ็บลดลง 228 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีที่แล้วทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อย่างไรก็ตามหวังว่าปีนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุภาพรวมทั้งประเทศน่าจะลดลง จากแนวโน้มตัวเลข ส่วนการลดอุบัติเหตุจะได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคน ขอฝากให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจกับผู้ร่วมทาง ที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด.