นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายหมู ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกร พบว่า สาเหตุที่ราคามีการปรับสูงขึ้น เนื่องจาก ปริมาณหมูขุนในตลาดลดลง จากปกติอยู่ที่ 22 ล้านตัว แต่ในปี 64 ลดเหลือ 19 ล้านตัว โดยมีสาเหตุจากผู้เลี้ยงไม่มั่นใจ เนื่องจากช่วงโควิดระบาดทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งต้นทุนค่าอาหารและค่าบริหารจัดการฟาร์มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกิดโรคระบาดระบาดในหมู ทำให้ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง จำกัดจำนวนการเลี้ยงทำให้หมูขุนลดลงประมาณ 15% โดยปัจจุบัน คณะกรรมการพิกบอร์ด ได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาวัคซีนแก้โรคระบาด และสนับสนุนแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำ 0-2% ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้มีปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว

ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน ได้ขยายโครงการพาณิชย์ลดราคา! …ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ออกไป หลังจากได้สิ้นสุดไปเมื่อ 31 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยให้พิจารณาอย่างรอบด้าน คำนึงถึงผลกระทบด้านราคาต่อประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร นอกจากนี้ ยังให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคา และดำเนินการกับผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเฉียบขาด นอกจากนี้ ขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีก-ค้า ส่งตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งได้ส่งชุดสายตรวจ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหมูและสินค้าอื่นๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่