เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการรายงานความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจหาสายพันธุ์โควิด-19 ในผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงในประเทศ และคลัสเตอร์ใหญ่ๆ รวมถึงผู้ติดเชื้อบริเวณชายแดน ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย.-30 ธ.ค.พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรวม 1,145 ราย ในจำนวนนี้เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 620 รายและติดในประเทศ 525 ราย

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 ธ.ค.จำนวน 211 ราย เป็นผู้มาจากต่างประเทศ 43 ราย ติดเชื้อในประเทศ 168 รายทั้งนี้ แนวโน้มพบว่าเจอการติดในประเทศมากกว่ามาจากต่างประเทศ ซึ่งการระบาดในประเทศเป็นวง 2 วง 3 น่าจะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามเขตสุขภาพที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนมากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 325 ราย เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 309 ราย พบที่ จ.กาฬสินธุ์ มากที่สุด และเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 128 ราย พบที่ จ.ภูเก็ต มากที่สุด

“การรักษาผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ใช้การดูแลไม่ต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ ทั้งนี้ หากเราพบคลัสเตอร์เดียวกัน ที่มีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยจำนวนมาก ก็อาจใช้วิธีสุ่มตรวจสายพันธุ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจทุกราย เพื่อให้ทราบสถานการณ์เท่านั้น ไม่ต้องรู้ถึงระดับรายปัจเจกบุคคล” นพ.ศุภกิจ กล่าว.