เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 ซึ่งเป็นวันสิ้นปี และเป็นวันที่ 3 ของเทศกาลปีใหม่ 65 มีประชาชนมาใช้บริการ รวม 536,918 คน ลดลงจากวันที่ 30 ธ.ค.64 จำนวน 133,188 คน หรือลดลง 19.88% แบ่งเป็น 1. รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 42,487 คน ลดลง 7,513 คน หรือ 15.03% โดยสายใต้ มีผู้ใช้บริการมากสุด 13,752 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 10,532 คน สายเหนือ 9,239 คน สายตะวันออก 5,537 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,427 คน ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกล พบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ และชุมทางบางซื่อ

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า และ 2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 494,431 คน ลดลงจากวันที่ 30 ธ.ค.64 จำนวน 125,675 คน หรือ 20.27% ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 22,013 คน  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 5,612 คน รถไฟฟ้า MRT สีม่วง 15,739 คน รถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน 118,385 คน และ รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 332,682 คน โดยขยายระยะเวลาการให้บริการจาก 24.00 น. เป็น 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.65 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ไป Countdown โดยมีเหตุอุปกรณ์ตรวจนับเพลาล้อขัดข้องที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้า ของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เมื่อเวลา 05.57 น. และได้ดำเนินการแก้ไข ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 3 วันคือ วันที่ 29-31 ธ.ค.64 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 1,915,038 คน ประกอบด้วย 1.รถไฟระหว่างเมือง มีผู้ใช้บริการรวม 136,277 คน และ 2.ระบบรถไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการ 1,778,761 คน ประกอบด้วย แอร์พอร์ตเรลลิงก์ 79,459 คน สายสีแดง 21,202 คน  MRT สีม่วง 66,460 คน MRT สีน้ำเงิน 437,627 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,138,013 คน  อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 ม.ค.65 คาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับ โดย รฟท. จัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร  3 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 933 เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล