ผืนป่าผืนน้ำในประเทศไทย ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล่าสรรพสัตว์หายากตามระบบนิเวศ แม้ปัจจุบันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งฝีมือ ‘มนุษย์’ และ พิษภัย ‘ธรรมชาติ’

แต่หากเราตระหนักพร้อมรักษาไว้ด้วยจิตอนุรักษ์ ของขวัญทางธรรมชาติเหล่านี้จะคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

ขอบคุณภาพสัตว์ป่าหายาก รังสรรค์ผ่าน ‘คมเลนส์’ จากฝีมือเหล่าช่างภาพอิสระ ที่หวังเพียงเพื่อจะสามารถกระตุ้นจิตสำนึก ‘รักษ์ธรรมชาติ’ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

Milky Way…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน โขลงช้างป่าและทางช้างเผือก โป่งทุ่งกวาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ของขวัญธรรมชาติ…กนกศักดิ์ เดชบุญ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ทางของเสือ … ณัฏฐพล ประคำทอง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ประลองเชิง…สิทธิบดี ศิวิลัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
ล่า…ทรงวุธ ต๊ะน้อย หมาใน สามัคคีล่ากวางในบึงน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
บ้านของสัตว์…เกียรติพล กิตติพัชรินทร์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วาฬบรูด้า…วีรศักดิ์ มโนกวินโชค อ่าวตัว ก. จ.สมุทรสาคร
รวมนาก…อนุรุทธ์ ทองขาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รักของแม่…ธวัช ประดาไทย ค่างแว่นถิ่นใต้ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
นกเงือกหัวแรด…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส
สัตว์ป่าสงวน…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน แมวลายหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แสงนำทาง…โสภัณ พรมโสดา ช้างโขลงกินโป่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สัตว์ในตำนาน…วัลภา แซ่กัง เลียงผา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เล่นน้ำ…อุษา คล้ายมาลา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สบายอุรา…พัชรีญา ชอบธรรม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หมูหริ่ง…ปกรณ์ อักษรณรงค์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หมีหมา…ณัฏฐพล ประคำทอง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
น้ำกระจาย…วายุ ยมจินดา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จ้องมอง…ทรงวุธ ต๊ะน้อย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กระซิบรัก…จารุวรรณ อินทรายุธ นกพญาปากกว้างหางยาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อาบโคลน… ด.ช.ไอศูรย์ นิลนคร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ยิมนาสติกป่า…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คู่รัก…ไพสันต์ จริงพิมาย นกกก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทึดทือมลายู…โสภัณ พรมโสดา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นักล่า…ณัฏฐพล ประคำทอง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ร่ายมนต์…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อัสดง…อนุรุทธ์ ทองขาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หมีควาย…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตะกอง…อนุรุทธ์ ทองขาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รัตติกาล…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ยักษ์ใหญ่…วีรศักดิ์ มโนกวินโชค วาฬบรูด้า อ่าวตัว ก. จ.สมุทรสาคร
สายรุ้ง…สิทธิบดี ศิวิลัย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หิวโหย…วายุ ยมจินดา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นกเงือกกรามช้าง…ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แมวดาว…ธวัช ประดาไทย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมูป่า…ทรงวุธ ต๊ะน้อย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หนองผักชี…ทรงวุธ ต๊ะน้อย ฝูงกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ช้างโขลง…ด.ช.ไอศูรย์ นิลนคร โป่งทุ่งกวาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ครอบครัว … ด.ญ.ธัญญรัตน์ ฐิติภานุกุล ครอบครัวช้างป่า โป่งทุ่งกวาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เนื้อทรายแห่งทุ่งกระมัง … วราภรณ์ ภักดีวงษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ