มื่อวันที่ 3 ม.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 4 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปว่า นอกจากบุคคลากรทางการแพทย์แล้ว คนที่ฉีดเข็ม 4 ตอนนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยง และต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าฉีดวัคซีนแล้วให้ผลเป็นอย่างไร และดูสถานการณ์โอมิครอนประกอบกัน เรื่องนี้ต้องประเมินหลังปีใหม่โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทั้งนี้ปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีใครฉีดเข็ม 4 ระยะห่างยังไม่สามารถบอกได้

เมื่อถามถึงกรณีภูมิคุมกันสูงเกินไปมีข้ออันตรายหรือไม่ เนื่องจากหลายคนตะบี้ตะบันฉีด นพ.โอภาส กล่าวว่า “นั่นเป็นทฤษฎี แต่ฉีดเร็วไป ฉีดติดๆ กันภูมิไม่ขึ้น หรือขึ้นไม่ดี ยิ่งฉีดห่างภูมิฯจะขึ้นดี ดังนั้นไม่ต้องไปฉีดติดๆกันการที่เราจะเลือกว่าต้องฉีดช่วงไหนนั้นต้องดูช่วงที่โรคกำลังระบาด หากไม่ระบาดก็สามารถเว้นระยะห่างในการฉีดออกไปได้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิได้ดีและอยู่ได้นานแต่หากโรคกําลังระบาดจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีน ส่วนกรณีที่บอกว่าฉีดวัคซีนเยอะแล้วจะเกิดอันตรายนั้นที่ผ่านมายังไม่มี มีแต่พูดถึงทฤษฎี”.