เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีประชาชนบางส่วนเดินทางจากภูมิลำเนากลับเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เส้นทาง เชียงใหม่-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ ขณะที่ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ก็ได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เช่นกัน

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของเทศกาลปีใหม่ 65 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 411,824 คน ลดลงจากวันที่ 2 ม.ค. 10,178 คน หรือลดลง 2.41% แบ่งเป็น 1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. 44,863 คน เพิ่มขึ้น 1,562 คน หรือเพิ่มขึ้น 3.61% โดยพบว่า สายใต้ มีผู้ใช้บริการมากสุด 13,713 คน ทั้งนี้ รฟท.ได้จัดขบวนพิเศษช่วยการโดยสาร 3 ขบวน มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 985 คน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 36 คน ขบวนรถเร็วที่ 933 กรุงเทพ-อุบลราชธานี 104 คนและขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ 845 คน

และ 2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 366,961 คน ลดลง 11,740 คน หรือลดลง 3.10% ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 20,095 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 5,685 คน รถไฟฟ้า MRT สีม่วง 14,538 คน รถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน 106,005 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 220,638 คน โดยมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เวลา 04.30 น. อุปกรณ์ชุดรับ-ส่งสัญญาณขัดข้อง ระหว่างสถานีหลักหก-สถานีรังสิตฝั่งขาเข้าเมือง ต่อมาแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้มีขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว และ 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง เวลา 05.57 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 03 ขัดข้องที่สถานีเจริญนครฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคลองสาน ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 3,160,216 คน ประกอบด้วย รถไฟ 262,982 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 108,109 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 154,873 คน และรถไฟฟ้า 2,897,234 คน ประกอบด้วย แอร์พอร์ตเรลลิงก์ 135,665 คน สายสีแดง 37,658 คน MRT สีม่วง 106,810 คน MRT สีน้ำเงิน 791,173 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,825,928 คน สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 6 วัน มีเหตุอันตรายทางราง 6 ครั้ง (ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง ชนรถยนต์ 1 ครั้ง ชนสัตว์ 1 ครั้ง ตกราง 1 ครั้ง และคนร้ายปาระเบิดใส่ 1 ครั้ง) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย และมีรถไฟฟ้าขัดข้อง 5 ครั้ง ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้ารวม 4 เที่ยว และงดให้บริการ 1 เที่ยว.