รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า ทล. ได้สรุปปริมาณจราจร ขาเข้า และขาออกกรุงเทพมหานคร บนถนนสายหลัก และ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) 10 เส้นทาง ช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 รวม 7 วัน พบว่ามีปริมาณจราจรทั้งหมด 7,540,156 คัน แบ่งเป็นขาเข้า 3,821,593 คัน ขาออก 3,718,563 คัน ดังนี้

1.ทล.1 ถนนพหลโยธิน ตอนประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค รวม 1,122,459 คัน ขาเข้า 580,709 คัน ขาออก 541,750 คัน 2.ทล.4 ถนนเพชรเกษม ตอนนครชัยศรี-พระประโคน รวม 782,050 คัน ขาเข้า 444,485 คัน ขาออก 337,565 คัน 3.ทล.7 มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-มาบตาพุด ตอนด่านเก็บค่าผ่านทางลาดกระบัง รวม 837,398 คัน ขาเข้า 403,401 คัน ขาออก 433,997 คัน

4.ทล.32 ถนนเอเชีย ตอนบางปะอิน-อยุธยา รวม 1,023,017 คัน ขาเข้า 513,304 คัน ขาออก 509,713 คัน 5.ทล.34 ตอนบางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 1,177,754 คัน ขาเข้า 579,153 คัน ขาออก 598,601 คัน 6.ทล.35 ถนนพระราม 2 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก รวม 910,610 คัน ขาเข้า 459,941 คัน ขาออก 450,669 คัน 7.ทล.304 ตอนแยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง รวม 459,406 คัน ขาเข้า 236,268 คัน ขาออก 223,138 คัน

8.ทล.305 ตอนคลอง 14-องครักษ์ รวม 331,425 คัน ขาเข้า 170,361 คัน ขาออก 161,064 คัน 9.ทล.340 ตอนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง รวม 544,417 คัน ขาเข้า 240,294 คัน ขาออก 304,123 คัน และ 10.ทล.347 ตอนต่างระดับเชียงรากน้อย-บางกระสั้น รวม 351,610 คัน ขาเข้า 193,667 คัน ขาออก 157,943 คัน

ขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 รวม 7 วัน พบว่ามีจำนวน 1,374 ครั้ง เสียชีวิต 154 ราย บาดเจ็บ 1,514 ราย โดยเกิดขึ้นบริเวณทางตรงมากถึง 973 ครั้ง ทางโค้ง 146 ครั้ง และทางแยก 104 ครั้ง โดยยานพาหนะที่เกิดมากสุดคือ รถปิคอัพ 792 คัน รถยนต์นั่ง 701 คัน รถจักรยานยนต์ (จยย.) 666 คัน สาเหตุที่เกิดมากที่สุดได้แก่ ขับเร็ว 980 ครั้ง ตัดหน้า 209 ครั้ง และ หลับใน 64 ครั้ง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ เวลา 16.00-17.00 น. รองลงมาคือเวลา 14.00-15.00 น. และ เวลา 17.00-18.00 น. ทั้งนี้เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ทล.11 ขุนตาน-อุโมงค์ เกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 16 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ขอบคุณภาพจาก : กรมทางหลวง