สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 10,082 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 127 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 363,126 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 141 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,240 ราย