เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โควิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 65 ราย ติดในจังหวัด 41 ราย (รับจาก กทม.-ปริมณฑล 24 ราย) ผู้ป่วยสะสม 2,053 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 632 ราย (รับจาก กทม. 267 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 1,594 ราย เสียชีวิตสะสม 25 ราย

โดยในจำนวน 65 ราย เป็นยอดผู้ป่วยในจังหวัด 41 ราย และรับผู้ป่วยจาก กทม.-ปริมณฑล มาเข้ารักษาใน รพ.จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 ราย สำหรับผู้ป่วยในจังหวัดแยกเป็นรพ.มหาราช รพ.พระพรหม รพ.สิชล รพ.หัวไทร รพ.ร่อนพิบูลย์ รพ.ทุ่งสง รพ.นบพิตำ และ รพ.ท่าศาลา

โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากการตรวจเชิงรุกล้งรับซื้อมังคุด “จงถาง” 2 แห่ง เจ้าของเดียวกันใน ต.โพธิ์เสด็จ และ ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรวม 23 ราย และทำการกักตัวพร้อมปิดล้งรับซื้อมังคุดทั้ง 2 แห่ง 14 วันห้ามคนงาน กว่า 100 คน ออกจากพื้นที่บริเวณล้งมังคุดอย่างเด็ดขาด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ และ เทศบาลตำบลท่างิ้ว คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด.