เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.ต.สมบัติ จินดาศรี ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีทหารที่จังหวัดขอนแก่น ติดเชื้อจำนวนมากว่า จากการตรวจสอบพบเป็นทหาร 124 นายสังกัดค่ายมหาศักดิพลเสพ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ติดเชื้อโควิด เนื่องจากช่วงส่งท้ายปีเก่า กำลังพลไปทำกิจกรรมนอกค่ายและติดเชื้อโควิด จากนั้นหน่วยต้นสังกัดได้ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR พบติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา จำนวน 129 นาย ประกอบด้วย กำลังพล 124 นาย ครอบครัว 5 นาย

พล.ต.สมบัติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มสีเขียวส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เนื่องจากกำลังพลมีร่างกายแข็งแรงและได้รับวัคซีนครบทุกนายจำนวน 2 เข็ม ขณะนี้ได้มีมาตรการปิดค่าย จำกัดพื้นที่อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14 วันภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมยืนยันกองทัพบกมีมาตรการป้องกันระมัดระวังในการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ทั้งการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), มาตรการป้องกันโควิด สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาตรการป้องกันแบบระบบปิด (Bubble and Seal)

พล.ต.สมบัติ กล่าวว่ากองทัพภาคที่ 2 ได้อบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัวในค่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิดและเมื่อมีการตรวจพบการติดเชื้อได้นำกำลังพลเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามชุมแพ และทำการจำกัดพื้นที่ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการสาธารณสุขทันที.