เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 14/2565 เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความสรุปว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2482 และคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรมว.กลาโหม จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น. หมายเลขประจำตัว 1325801253 (พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการเป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 ม.ค. 2565

ใหญ่คับสัตหีบ! น.อ.เมากร่างขู่ย้ายตร. อ้างเป็นเพื่อน ‘บิ๊กโจ๊ก’ เป็นน้อง ‘บิ๊กตู่’ (คลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.อลงกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีประเด็นในโลกโซเชียล หลังมีการแพร่คลิปชายหัวเกรียนอ้างเป็นนายทหารระดับสูง เมากร่าง พูดจาหยาบคายใส่ตำรวจ อ้างเป็นเพื่อนกับบุคคลระดับสูงในประเทศ.