เมื่อวันที่ 17 ก.ค.เพจเฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดจองสิทธิวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจำกัดผู้จองสิทธิรอบแรกจำนวน 40,000 คน สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับช่องทางและขั้นตอนการจองสิทธิ โดยจะเริ่มเปิดจองสิทธิวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ทางเว็บไซต์ >> https://sinopharm.cra.ac.th เท่านั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน ตามลิงก์ เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป