สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาเผยแพร่แถลงการณ์ว่า มีการจัดพิธีเปิดโครงการบูรณะเจดีย์สัพพัญญู ( Thatbyinnyu Pagoda ) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีน ที่เมืองพุกาม ในภูมิภาคมัณฑะเลย์ ทางตอนกลางของเมียนมา


นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมา กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการบูรณะเจดีย์ จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างมิตรไมตรีใน “ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง” ระหว่างทั้งสองประเทศ


ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมา ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงสถาบันเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งส่านซี ได้เดินทางเยือนพุกามหลายครั้ง ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา โดยมีการวางแผนงานในเบื้องต้น เพื่อบูรณะเจดีย์และอารามต่าง ๆ แล้ว


ทั้งนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสต ร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ขึ้นทะเบียนเมืองพุกามเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2562 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น เมื่อปี 2559 เจดีย์สัพพัญญูเป็นหนึ่งในเจดีย์เกือบ 400 องค์ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในเมียนมา.

ข้อมูล : XINHUA

ภาพ : GETTY IMAGES