เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ภายหลังมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) พบเจ้าหน้าที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก หรือติดเชื้อนั้น ล่าสุด น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกฯ ตรวจพบติดโควิด 19 จำนวน 2 ราย โดยรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่หญิง มาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลวันอังคารที่ 4 ม.ค.65 มาพิมพ์ข่าว แต่ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร ต่อมาเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาปฏิบัติงานอีกครั้งวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค.65 มีทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ชายและพูดคุยใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อีก 4 ราย ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ต.ค. เจ้าหน้าที่หญิงดังกล่าวมีอาการและตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 และได้รับการดูแลในระบบ Hospitel แล้ว

ส่วนเจ้าหน้าที่ชายที่รับประทานอาหารด้วยมีอาการและตรวจพบติดโควิด 19 เช่นเดียวกัน ขณะนี้รักษาในระบบ Home Isolation ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีก 4 ราย สำนักฯ ได้สั่งกักตัวและตรวจ ATK ทุกวัน เนื่องจากทั้ง 4 รายไม่มีอาการและตรวจผลเป็นลบ สำหรับคณะโฆษกฯ ไม่มีสัมผัสใกล้ชิด หรือมีความเสี่ยงแต่ประการใด