วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กหญิงเยาวลักษณ์ มาอยู่ ซึ่งเป็น 1 ใน 15 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับของที่ระลึกและให้การต้อนรับจาก รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” พร้อมด้วยปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.”วิสิทธิ์ ใจเถิง” ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เพื่อคารวะและรับโอวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล และบันทึกเทปงานวันเด็กของทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุย รับฟังข้อเสนอของเด็ก ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องประชุม ตึกไทยคู่ฟ้า และสถานที่สำคัญของทำเนียบรัฐบาล