เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “นักล่าฝัน” มีเนื้อหาดังนี้…

“นักล่าฝัน

2-3 วันนี้ ผมต้อนรับนักการเมืองหลายคณะ ที่เขาวิ่งรอกหาเสียง ล่าฝัน ระหว่างชุมพร กับ สงขลา โดยมรรยาทผมก็ไม่ชวนคุยเรื่องการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ แต่ผมฟังเขาพูดแล้ว สรุปได้ว่า ธนาธิปไตย ยังมาแรงกว่า ประชาธิปไตย เมื่อประชาชนพึ่งธนาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยก็จะอ่อนแอ ระบบอุปถัมภ์จะเข้มแข็ง สังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อประชาชนมีความหวัง เมื่อไม่มีความหวังก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เหมือนคำกล่าวในอดีตที่ว่า เมื่อพูดถึงเสรีภาพทาสจะหัวเราะ เพราะทาสไม่รู้จักและไม่มีความหวังเรื่องเสรีภาพ แต่เมื่อใดก็ตามที่ทาสเริ่มเห็นความหวังเรื่องเสรีภาพ ทาสจะต่อสู้เพื่อเดินไปหาความหวังนั้น เมื่อนั้นระบบทาสก็จะพังทลายลง (นี่เขียนตามประวัติศาสตร์โลก)

กล่าวโดยสรุป การเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคที่จะชนะการเลือกตั้งได้ จึงต้องเป็นพรรคที่ทำให้ประชาชนมีความหวัง เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้น เป็นเรื่องของนักล่าฝันที่ต้องสร้างความหวังให้ประชาชน เว้นแต่ประชาชนจะเห็นว่า มันดีอยู่แล้ว สังคมแบบนี้แหละที่เราจะสร้างให้ลูกหลานของเรา นั่นก็ต้องหยุดล่าฝัน”