เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงปัญหา ATK ขาดตลาด ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งดำเนินการจัดหา ATK เข้ามาให้มากที่สุดพร้อมทั้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เร่งกระจาย ATK ที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านชุดไปพื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุด ส่วนกรณีที่มีรายงานว่าปัจจุบันราคา ATK พุ่งนั้นเชื่อว่าเมื่อเรานำเข้ามามากจะเป็นไปตามกลไกการตลาด ราคาจะถูกลง ราคาดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะจะมีการขายในราคาต้นทุน สำหรับเรื่องยา เวชภัณฑ์ต่างๆ เตียงรวมถึงเตียงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่โดยกลุ่มไม่มีอาการหรืออาการน้อยให้รักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือ ศูนย์ดูแลในชุมชน (Community Isolation) เพื่อกันเตียงไว้สำหรับคนมีอาการมากและต้องการการรักษาในรพ.จริงๆ

เมื่อถามว่าขณะนี้มีกระแสกันเตียงไว้สำหรับ VIP นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีการกันเตียง อย่างที่บอกว่าเราเน้นการรักษากลุ่มไม่มีอาการ หรืออาการน้อยที่บ้านและศูนย์ดูแลในชุมชน ส่วนกรณีคนที่มีประกันสุขภาพอาจเพิ่มสิทธิพิเศษ เช่น เรื่องห้อง อะไรต่างๆ ได้ แต่การรักษาโรคพื้นฐานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

สำหรับประเด็นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำกว่าความเป็นจริง นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้ามีข้อมูลจริงกว่านี้ขอให้ไปเอาข้อมูลมาเพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการรายงานต่ำกว่าจริง เรารายงานตามข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ไม่มีใครติดตามข้อมูลได้มากเท่ากระทรวงสาธารณสุข ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังข้อมูล หรือยักย้ายถ่ายเทข้อมูล เพราะการพูดความจริงจะมีผลต่อการวางนโยบายในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.