เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 7,926 ราย, ผู้ป่วยสะสม 2,277,476 ราย, รักษาหายเพิ่ม 3,612 ราย, อาการหนัก 495 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 115 ราย, ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 13 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 21,838 ราย, ยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 106,475,122 โด๊ส

พญ.สุมนี เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานเรื่องการจำแนกเชื้อกลายพันธุ์ หลังเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 – 9 ม.ค.2565 พบมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 5,397 รายกระจายในพื้นที่ 71 จังหวัด, ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 9,929 ราย, ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟา 15 ราย, ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เบตา 4 ราย ทั้งนี้หากพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ พบว่าการกระจายตัวของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ 91.3 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศขณะที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศมีจำนวนคิดเป็น 57.9 เปอร์เซ็นต์

พญ.สุมนี กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชลบุรี 767 ราย 2.สมุทรปราการ 693 ราย 3.กรุงเทพมหานคร 534 ราย 4.ภูเก็ต 513 ราย 5.อุบลราชธานี 383 ราย 6.นนทบุรี 261 ราย 7.นครศรีธรรมราช 227 ราย 8.ขอนแก่น 203 ราย 9.เชียงใหม่ 200 ราย 10.อุดรธานี 182 ราย.