เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม) แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค. และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.นี้  ปรากฏว่าตลอด 5 วันที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวน 8 คน จาก 8 พรรคการเมือง ประกอบด้วย นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดีหมายเลข 1 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า หมายเลข 2 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติหมายเลข 4 นายรุ่งโรจน์  อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 5   นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล หมายเลข 6 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 7 และนายเจริญ ชัยสิทธิ์ หมายเลข 8 ผู้สมัครจากพรรคครูไทยเพื่อประชาชน