สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,133 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,632 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 45 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 411 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 61,174 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,306 ราย กำลังรักษา 61,974 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,850 ราย