นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ว่า กบง. มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ แอลพีจีให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 จากเดิมตรึงราคาถึง 31 ม.ค. โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีต่อไป

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ บมจ.ปตท. พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซแอลพีจีแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค. 65 และกบง.ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือเอ็นจีวี ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ บมจ.ปตท. ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีโครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 65 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 65