นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมทั้งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้สามารถบุกตลาดต่างประเทศได้ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค จึงจัดทำโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับแนวหน้า และการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการการค้าในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid Matching ตลอดระยะเวลา 2 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้และโอกาสในการเข้าถึงการบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน นายภูสิตกล่าว

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) กำหนดจัดขึ้น ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 2) จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ 3) จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า และ 4) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย