ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap และ ฟิล์มพันสินค้า M Stretch นำโดย คุณสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานในองค์กรได้ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ณ บริษัท เอ็มเอ็มพีฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในอำเภอปากช่อง มีเด็กๆ และผู้ปกครองมาร่วมงานกว่า 3,000 คน ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการมอบจักรยานจำนวน 150 คัน ตุ๊กตาหมี กว่า 300 ตัว มีซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะความรู้ เล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลกว่า 1,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นต่างๆ เช่น บ้านลม ให้ได้ร่วมสนุก มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี! ตลอดงาน ที่สำคัญเด็กๆได้รับของรางวัล ติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมาย เรียกได้ว่าเป็นงานวันเด็กที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มความสนุก ให้น้องๆ และผู้ปกครอง ได้อย่างประทับใจ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสังคม ด้านการศึกษา มาโดยตลอด เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เหมือนที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ จึงได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร นำทุนการศึกษา
ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 7 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนวัดบันไดม้า โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านโศกน้อย รวมจำนวนทุนการศึกษา 150 ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200,000
บาท พร้อมทั้งได้มอบสื่อการเรียนการสอน และมอบของขวัญ เป็นจักรยาน รวมทั้งสิ้น 120 คัน ตุ๊กตาหมี อีก 200 ตัว ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นมาโดยตลอดนั้น จะเป็นการได้แบ่งปันความสุข ความสนุก สร้างรอยยิ้ม และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้กับเด็กๆ ได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นคนดี และคนเก่งของสังคม มีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป “แล้วพบกันใหม่!”