เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวาระลับ เอกสารริมแดง กรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 และก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท ในโครงการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศ เพื่อทดแทนเครื่องบิน F-16 งบประมาณ 13,800 ล้านบาท จำนวน 4 เครื่องแรก ซึ่งจะผูกพันงบประมาณ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 โดยกองทัพอากาศตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาฯ และคณะกรรมการจัดหา โดยคณะกรรมการชุดแรก มี พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันทน์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธาน และอีกคณะมี พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศเป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะจัดซื้อเครื่อง F-35 จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ แต่ ผบ.ทอ.ได้ตั้งไว้ว่าอยากได้เครื่อง F-35 เพราะราคาลดลงมามาก แต่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณาความจำเป็นทางยุทธการว่าจะเลือกเครื่องบินแบบใด ที่เหมาะสมกับกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด.