สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,167 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 77,022 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 39,486 ราย กำลังรักษา 70,591 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,300,457 ราย หายป่วยแล้ว 2,207,980 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 14 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,883 ราย