เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น แม้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างถึงที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดและช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้ออย่างถึงที่สุด  โดยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) วาระเร่งด่วน เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา  ที่ประชุม ศบค.ได้หารือร่วมกับคณะแพทย์และเร่งหาข้อสรุปแนวทางและมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมและเร่งหยุดยั้งการแพร่ระบาด พร้อมทั้งประเมินผลจากมาตรการที่ได้ประกาศใ้ช้ ซึ่งยังไม่ได้ผลตามที่คาดไว้  ดังนั้น เพื่อลดการแพร่ระบาดและการสูญเสีย ศบค.และคณะแพทย์จำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะต้องกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่นายกฯได้สั่งให้หน่วยงานจัดทำแผนและดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนควบคู่กัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต่างๆ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  ดังนั้น เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้ประชาชนได้เตรียมตัว นายกฯได้สั่งการให้ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนล่วงหน้าก่อนจะมีการประกาศใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมาก ซึ่งมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนี้จะถูกเสนอมายังนายกฯ เพื่ออนุมัติและสั่งการการดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในขณะนี้