เมื่อวันที่ 18 ก.ค.เฟซบุ๊กตลาดไท ออกประกาศเรื่อง “มาตรการเข้าพื้นที่ตลาดไทสำหรับทุกคน” โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งลงวันที่ 15 ก.ค.64 ยกระดับตลาดไทเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทางตลาดจึงขอกำหนดมาตรการเข้าพื้นที่ตลาดไทสำหรับทุกคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นไป

โดยกำหนดให้ผู้ค้า ลูกจ้างแรงงาน ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน และ ผู้ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ต้องมี “โควิดพาสปอร์ต” ก่อนเข้าพื้นที่

ผู้ค้า ลูกจ้างแรงงาน ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน และ ผู้ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ สามารถลงทะเบียนทำ “โควิดพาสปอร์ต” ล่วงหน้าได้ทุกวัน ณ โควิด เซ็นเตอร์ (ด้านหลังสำนักงานตลาดไท) และ ที่จุดตรวจโควิด-19 แบบเชิงรุก ทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ณ ลานจอดรถ S10

ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ลงทะเบียน ได้ทุกวัน ณ จุดตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Antigen Test Kit และทำโควิดพาสปอร์ตได้ทุกวัน ณ ทางเข้า 4 จุด

 ทางเข้าตลาดประมงปลอดภัย ติดถนนพหลโยธิน

ทางเข้าระหว่างตลาดดอกไม้และตลาดส้ม (สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป)

ทางเข้าตลาดไทสแควร์(บริเวณเครื่องชั่งน้ำหนัก)

ทางเข้าประตูฉุกเฉิน ตลาดคอนเทนเนอร์ (ข้างคลองแอล)

ผู้ค้า ลูกจ้างแรงงาน ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน และ ผู้ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์เสียค่าใช้จ่าย 200 บาทตลาดไทสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน

ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ มีค่าใช้จ่าย 250 บาทตลาดไทออกประกาศให้ทุกคนที่จะเข้าพื้นที่ต้องมี “โควิดพาสปอร์ต”กรณีที่นำผลตรวจจากข้างนอกมายืนยัน สามารถนำผลผลตรวจจากโรงพยาบาล หรือ คลินิกได้ โดยนำหลักฐานการตรวจที่มีผลเป็นลบหรือไม่พบเชื้อ และ ผลต้องไม่เกิน 7 วัน มายืนยัน ผลตรวจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit เท่านั้น

ถ้าหากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกหรือพบติดเชื้อ ผู้ค้า ลูกจ้างแรงงาน ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน และ ผู้ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ต้องทำการเอ็กซเรย์ปอดที่จุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก กรณีปอดอักเสบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามร่วมใจรักษ์

ถ้าเป็นผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ตลาดไท ตลาดไทออกประกาศให้ทุกคนที่จะเข้าพื้นที่ต้องมี “โควิดพาสปอร์ต”

ส่วนผู้ค้า ลูกจ้างแรงงาน ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องเข้ามาทำงาน และ ผู้ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วและไม่มีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้นำใบรับรองการรับวัคซีนจากสถานพยาบาล หรือหลักฐานแสดงจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่และเข้าตลาดไทได้เลยโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เพื่อทำ “โควิดพาสปอร์ต” (โดยไม่มีวันหมดอายุ หรือจนกว่าจะประกาศยกเลิก) ไปทำได้ทุกวันที่ โควิด เซ็นเตอร์

สำหรับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่รับวัคซีนครบแล้วนำหลักฐานไปแสดง เพื่อขอ “โควิดพาสปอร์ต” ได้ที่

ทางเข้าตลาดประมงปลอดภัย ติดถนนพหลโยธิน

ทางเข้าระหว่างตลาดดอกไม้และตลาดส้ม (สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป)

ทางเข้าตลาดไทสแควร์(บริเวณเครื่องชั่งน้ำหนัก)

ทางเข้าประตูฉุกเฉิน ตลาดคอนเทนเนอร์ (ข้างคลองแอล)

เมื่อตลาดไทออกประกาศดังกล่าวออกมา มีประชาชนทั่วไปมาคอมเมนท์ ว่า ผู้ซื้อทั่วไปที่ไปซื้ออาหารมาปรุงรับประทานในครอบครัว คงไม่เสียเวลาเข้าไปทำพาสปอร์ต เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะไปต่อแถว ขณะที่พ่อค้าแม่ค้ารถเร่ ก็มีคำถามว่า จำเป็นต้องมี โควิดพาสปอร์ตด้วยหรือไม่ รวมทั้งขณะนี้ทำมาหากินลำบากอยู่แล้วต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก เป็นการซ้ำเติมกันหรือมไ