สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,077 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,795 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 282 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 101,050 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,887 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 53,517 ราย กำลังรักษา 80,549 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,324,485 ราย หายป่วยแล้ว 2,222,011 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 9 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,925 ราย