เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. มีรายงานว่าที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ.นาแร่ หมู่ 10 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยนายซอแล๊ะ ลาสมัน อายุ 30 ปีได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ.นาแร่ หมู่ 10 ต.วังไผ่ อ.เมือง และได้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังขณะลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จึงได้นำตัวส่ง สภ.เมืองชุมพร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ.บางคอย ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดี นายอภิสิทธิ์ ทิพย์สุข อายุ 19 ปี จากกรณี กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจึงได้นำตัวส่ง สภ.เมืองชุมพร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 97 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และมาตรา 165 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 97 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.