เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะอุปนายกฯ รับมอบสิ่งของอาทิ เช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องกันหนาว จากภาคเอกชน เพื่อให้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบความห่วงใยไปให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล

โดย วัตถุประสงค์ เป็นการสนับสนุนงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชน ในขณะที่โรงเรียน ได้ให้ความช่วยเหลือทั้ง โรงเรียนในส่วนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ซึ่งในวันที่ 24-25 ม.ค.65 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน ไปที่ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพียงหลวง7 ในพื้นที่ ม.2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน และโรงเรียนบ้านน้ำพิ ม.3 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ นักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับทราบถึงความห่วงใย ของภาครัฐและภาคเอกชน ว่า เราไม่ได้ทอดทิ้ง และยังนึกถึงเด็กๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ โดยสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือ ก็ตรงกับความต้องการของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียน ทั่วทุกภาคของประเทศต่อไป