เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักวิชาการชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 โดยระบุว่า อำนาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืน รัฐประหารโควิดจำเป็นครับ ไม่มีปืนคุมอะไรไม่ได้หรอกครับ สำหรับประเทศไทย ในวิกฤติมหาโรคระบาดเช่นนี้ หากปราศจากความเด็ดขาดในการควบคุม สุดท้ายจะตายกันเกลื่อน โรงพยาบาลระบบล่ม คนจะนอนตายตามบ้านมากมาย ไม่มีกฎอัยการศึก คนไทยไม่กลัว เรื่อง social media ก็ต้องทำให้สงบด้วยกฎอัยการศึก ภาวะนี้ผมยืนยันว่าการประกาศกฎอัยการศึกจำเป็น เรากำลังอยู่ในมหาสงครามโรคระบาด พ.ร.บ กฎอัยการศึก ใช้ในภาวะสงคราม มีภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ในเวลานี้จำเป็นและเหมาะสมที่สุดแล้ว ทหารต้องออกมารักษาระเบียบวินัย ชาติจะรอดต้องรอดด้วยวินัยเท่านั้นครับเวลานี้ วินัยคือวัคซีนที่ดีที่สุดครับ

หลังโพสต์ข้อความดังกล่าวไป มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich