เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นายสุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการสมานฉันท์ เปิเดผยว่ารายงานของกรรมการฯ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยขณะนี้รอความเห็นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและในวันที่ 18 ม.ค.กรรมการฯจะนัดหารือกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อพูดคุยในข้อเสนอแนะต่อรายงานของกรรมการฯ อย่างไรก็ดีในปลายเดือน ม.ค.เชื่อว่าจะมีข้อสรุปในรายละเอียดอีกครั้งและการเตรียมเสนอรายงานต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายสุริชัย กล่าวด้วยว่าในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เชื่อว่าจะมีรายละเอียดที่ต้องหารือในสมการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่จ.สงขลา และ จ.ชุมพร ที่พบยังมีความขัดแย้ง และแย่งชิงกันแบบเอาเป็นเอาตาย รวมถึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง

“ที่ผ่านมาการเมืองจะมี 2 ขั้วชัดเจน คือ ขั้วรัฐบาล และขั้วฝ่ายค้าน แต่ปัจจุบันพบว่าภายใต้ขั้วของรัฐบาลยังพบการแตกแยก และแข่งขัน ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่การสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองต้องพูดจา หาช่องทางที่ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งมีพื้นที่พูดคุยกันได้”นายสุริชัย กล่าว

เมื่อถามว่า เมื่อขั้วรัฐบาลยังขัดแย้ง เป็นสัญญาณยุบสภาหรือไม่ นายสุริชัย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าหากสามารถควบคุมกันได้ มีวิธีและทางออกที่หลากหลาย ส่วนการตัดสินใจยุบสภาฯ นั้น ตนมองว่าอยู่หากคุมไม่ได้อาจเกิดขึ้น แต่ต้องมั่นใจด้วยว่ายุบสภาฯแล้วจะชนะเลือกตั้งแต่ผลการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยทางการเมือง เขาอาจอยู่ต่อไป เพราะสถานการณ์โควิด-19 สามารถทำนโยบายแจกเงิน สิ่งของได้อีกมาก.