เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์ส ของ สปป.ลาว รายงานเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ว่า น้ำตกตาดเยือง ในเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก คว้ารางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ประจำปี 2565 จากความสำเร็จในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวรอบน้ำตก ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนท้องถิ่น ได้รับการเคารพ และพัฒนาให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


คณะเจ้าหน้าที่แขวงจำปาสัก จะเดินทางไปรับมอบรางวัล ในงานการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2022 ที่เมืองสีหนุวิลล์ ทางภาคใต้ของกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16–20 ม.ค. 2565

เจ้าหน้าที่แขวงจำปาสัก ปรับปรุงสถานที่พัก และบริการ ต้อนรับผู้ไปเยือนน้ำตกตาดเยือง และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวลาวและต่างชาติ เดินทางไปเยือนมากขึ้น ภายใต้โครงการรณรงค์ของรัฐบาล สปป.ลาว ที่ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ลาวเที่ยวลาว (Lao Visit Laos)

แขวงจำปาสักมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจมากมาย ทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ถึง 216 แห่งที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของแขวง (จังหวัด) โดยแยกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 116 แห่ง ทางวัฒนธรรม 60 แห่ง และทางประวัติศาสตร์ 40 แห่ง สถานที่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน และน้ำตกตาดเยือง

เครดิตภาพ – Discover Laos
เครดิตคลิป – Beauty of Nature