เมื่อวันที่ 18 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่น่าสนใจ 3 รายมีรายละเอียดังนี้

  1. 1.นายอนุมัติ อาหมัด กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. แจงว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 393,735,038 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอนุมัติ 315,086,921 บาท คู่สมรส 78,648,117 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินฝากรวม 7,824,463 บาท และ357,978 ดอลลาร์ฮ่องกง เงินลงทุน 9 รายการมูลค่ารวม 173,418,004 บาท, ที่ดินรวม 83 รายการ เป็นโฉนดที่ดิน 57 รายการ เป็น น.ส. 3ก. 26 รายการ มูลค่ารวม 142,106,780 บาท โดยโฉนดที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นต้น ส่วนที่ดิน น.ส.3 ก.ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา, ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา, ยานพาหนะ 13 รายการ มูลค่ารวม 23,792,600 บาท โดยมีรถหรูหลายรายการ อาทิ รถยนต์ Porsche Cayenne รถยนต์ BMW รถยนต์ Volkswagen Caravelle รถยนต์ Volvo เป็นต้น สิทธิและสัมปทาน 4,682,461 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม 19,826,000 บาท ส่วนหนี้สิน 92,686 บาท ในส่วนของนายอนุมัติแจ้งว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี

สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ 3 กระบอก นาฬิกาข้อมือ Richard Mille 1 เรือน แจ้งว่าได้มาปี 2561 นาฬิกาข้อมือ Patex Philippe 1 เรือน นาฬิกาข้อมือ Audemars Piguet 1 เรือน นาฬิกาข้อมือสตรี Cartier 1 เรือน เข็มกลัดเพชรเข็มกลัดมุก 3 ชิ้น กำไลทอง กำไลเพชร กำไลพลอย 24 ชิ้น แหวนเพชร แหวนพลอย 44 วง จี้ทับทิม จี้เพชร จี้ไข้มุก 21 ชิ้น ต่างหูเพชรต่างหูทับทิม 16 คู่ สร้อยคอ 18 ชิ้น เฟอร์นิเจอร์ไม้ขมิ้นดำ 64 ชิ้น เป็นต้น

2.นางบุญญาพร นาตะธนภัทร กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังชาติไทย แจ้งสถานะหย่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 150,431,145 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 19,881,145 บาท ที่ดิน 6 โฉนดในพื้นที่ อ.ปักธงชัย และอ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งแจ้งว่าได้มาทั้งจากการซื้อและการให้ มูลค่ารวม 3,200,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 รายการ ทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ตึกแถว ทาวเฮาส์ ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.อุดรธานี และเขตจตุจักร กทม. มูลค่ารวมกว่า 108,800,000 บาท, ยานพาหนะ 11 รายการ ทั้งรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสารประจำทาง รถร่วมบขส. มูลค่ารวม 11,550,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,000,000 บาท โดยเป็นสัญญาเช่าอาคาราชพัสดุ ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นอกจากนั้นยังเป็นที่ดินประเภท สปก.4-01 ในพื้นที่เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นอกจากนั้นนางบุญญาพร ยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี ประมาณ 288,000 บาท โดยเป็นรายได้จากค่าเช่าบ้านเดือนละ 24,000 บาทและรายได้จากการวิ่งรถร่วม บขส. 20,000 บาทต่อเดือน แต่ระบุว่าในช่วงนี้หยุดวิ่งเพราะสถานการณ์โควิดระบาด ส่วนรายจ่ายต่อปี ประมาณ 600,000 บาท โดยแจ้งว่าเป็นค่าอุปโภคบริโภค ค่าแม่บ้าน และค่าคนขับรถ

  1. 3.น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,207,577 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝาก 1,297,937 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุดในพื้นที่บางซื่อ กทม. มูลค่า 1,800,000 บาท สิทธิและสัมปทานเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 รายการ มูลค่ารวม 1,109,639 บาท นอกจากนั้น น.ส.เพชรชมพู แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,252,040 บาท โดยเป็นรายได้จาก เงินเดือน 1,180,040 บาท เบี้ยประชุม 72,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่อปี 1,085,000 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภคและค่าเบี้ยประกัน.